Nhà phố nhỏ phong cách

Bản vẽ 1

Bản vẽ 2

Nội thất phòng khách

Nội thất phòng khách

Nội thất phòng khách

Nội thất phòng ăn

Nội thất phòng ăn

Bản vẽ 3

Phối cảnh mặt tiền căn hộ