Mẫu nhà đẹp

Bình luận:

Hình ảnh này nằm trong album:

Biệt thự kiến trúc Pháp cổ điển, khởi công tháng 6 năm 2016

Ảnh đại diệnThiết kế bởi: KTS. Kts. Hồ Hữu Trinh

Hình ảnh khác (17):

 • Ảnh đại diện album Ảnh đại diện album
 • Phối cảnh biệt thự kiến trúc pháp cổ điển Phối cảnh biệt thự kiến trúc pháp cổ điển
 • Phối cảnh biệt thự kiến trúc pháp cổ điển Phối cảnh biệt thự kiến trúc pháp cổ điển
 • Phối cảnh biệt thự kiến trúc pháp cổ điển Phối cảnh biệt thự kiến trúc pháp cổ điển
 • Phối cảnh biệt thự kiến trúc pháp cổ điển Phối cảnh biệt thự kiến trúc pháp cổ điển
 • Phối cảnh biệt thự kiến trúc pháp cổ điển Phối cảnh biệt thự kiến trúc pháp cổ điển
 • Phối cảnh biệt thự kiến trúc pháp cổ điển Phối cảnh biệt thự kiến trúc pháp cổ điển
 • Phối cảnh biệt thự kiến trúc pháp cổ điển Phối cảnh biệt thự kiến trúc pháp cổ điển
 • pc_bt phap co gl 2016_view04 pc_bt phap co gl 2016_view04
 • Phối cảnh biệt thự kiến trúc pháp cổ điển Phối cảnh biệt thự kiến trúc pháp cổ điển
 • Phối cảnh biệt thự kiến trúc pháp cổ điển Phối cảnh biệt thự kiến trúc pháp cổ điển
 • Phối cảnh biệt thự kiến trúc pháp cổ điển Phối cảnh biệt thự kiến trúc pháp cổ điển
 • Phối cảnh biệt thự kiến trúc pháp cổ điển Phối cảnh biệt thự kiến trúc pháp cổ điển
 • Phối cảnh biệt thự kiến trúc pháp cổ điển Phối cảnh biệt thự kiến trúc pháp cổ điển
 • Phối cảnh biệt thự kiến trúc pháp cổ điển Phối cảnh biệt thự kiến trúc pháp cổ điển
 • Mặt bằng tầng 1 Mặt bằng tầng 1
 • Mặt bằng tầng 2 Mặt bằng tầng 2