Mẫu nhà đẹp

Bình luận:

Hình ảnh này nằm trong album:

Nhà phố đẹp 3 tầng diện tích 40m2

Ảnh đại diệnThiết kế bởi: KTS. Kts. Hồ Hữu Trinh

Hình ảnh khác (10):

  • Hình ảnh đại diện Album Hình ảnh đại diện Album
  • Phối cảnh nhà phố 3 tầng Phối cảnh nhà phố 3 tầng
  • Phối cảnh nhà phố 3 tầng Phối cảnh nhà phố 3 tầng
  • Phối cảnh nhà phố 3 tầng Phối cảnh nhà phố 3 tầng
  • Phối cảnh nhà phố 3 tầng Phối cảnh nhà phố 3 tầng
  • Phối cảnh nhà phố 3 tầng Phối cảnh nhà phố 3 tầng
  • Mặt bằng tầng 1 Mặt bằng tầng 1
  • Mặt bằng tầng 2 Mặt bằng tầng 2
  • Mặt bằng tầng 3 Mặt bằng tầng 3
  • Mặt bằng mái Mặt bằng mái