Thông tin chung

Chính sách bảo mật

Ảnh đại diệnĐăng bởi: Vững Xây Cuộc Sống

Xin lưu ý rằng trang web này là một hệ thống truy cập công khai. Quý vị phải chịu mọi rủi ro về các thông tin cá nhân mà quý vị tình nguyện đưa lên mạng.

INSEE rất trân trọng sự quan tâm của quý vị đối với trang web và tôn trọng những thông tin cá nhân và riêng tư của quý vị, INSEE cũng thừa nhận tầm quan trọng của việc bảo mật những thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể có được thông qua việc truy cập các trang web của Tập đoàn INSEE. Những thông tin này được xử lý theo các quy định của nước mà các trang web đó duy trì, tuy nhiên những trang web đó có thể có liên kết với các trang web của bên thứ ba mà tuyên bố bảo mật các thông tin cá nhân này không có hiệu lực và INSEE không có trách nhiệm đối với các trang web của bên thứ ba đó.

INSEE tập hợp những dữ liệu cá nhân, khi những người truy cập tự nguyện gửi đến trang web. Những dữ liệu này được sử dụng cho những mục đích nội bộ như được nêu tại nơi cung cấp dữ liệu, cụ thể để yêu cầu các thông cáo báo chí, các báo cáo hàng năm, các thông tin khác, trong phạm vi của INSEE, mà có thể có cả những thông tin liên lạc với các công ty khác trong Tập đoàn INSEE.

Khi cung cấp dữ liệu của quý vị cho trang web này, quý vị thể hiện đồng ý việc sử dụng và khả năng có thể chuyển tiếp những dữ liệu đó.

Khi gửi cho chúng tôi một thư điện tử, quý vị có thể thâm nhập vào các dữ liệu cá nhân của mình và có thể xóa bỏ, điều chỉnh hay sửa đổi dữ liệu đó.

INSEE có thể sử dụng công nghệ "cookie" để đánh giá hoạt động của trang web và thu thập để tập hợp các thông tin, cụ thể là trình duyệt ứng dụng và hệ thống điều hành, ngôn điệu, vị trí địa lý, trên cơ sở tập hợp dữ liệu chung nhằm xử lý thông tin cho phù hợp với các yêu cầu cá nhân của bạn.

Trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi nên có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi gửi những dữ liệu cá nhân đến các trang web của INSEE.

Nguồn: Vững Xây Cuộc Sống