Thông tin chung

Điều khoản sử dụng

Ảnh đại diệnĐăng bởi: Vững Xây Cuộc Sống

Điều khoản Sử dụng của INSEE

 

Xin vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng này ("Điều khoản") trước khi sử dụng trang web. Khi truy cập và sử dụng Trang web cũng như Tài liệu của Tập đoàn INSEE bạn phải chấp nhận và đồng ý tuân theo các Điều khoản Sử dụng sau đây. Nếu quý vị không đồng ý với những Điều khoản này, xin đừng sử dụng trang web của INSEE hoặc xin đừng tải xuống bất kỳ Tài liệu nào.

 

Phạm vi Điều khoản

 

Những Điều khoản Sử dụng này áp dụng cho tất cả các Trang web của INSEE, cho dù đó là trang bảo trợ, được quản lý thông qua nhà cung cấp ở bên thứ ba hoặc được lưu trữ bởi một bên thứ ba (từ nay trở đi sẽ được nhắc đến là "Trang web"). Những Điều khoản này cũng áp dụng cho bất kỳ nguồn tài nguyên và công cụ nào được cung cấp thông qua các Trang web của INSEE, bao gồm nhưng không giới hạn, các công cụ dành cho nhà phát triển, khu vực tải xuống, khu vực nghiên cứu, diễn đàn cộng đồng, phòng chat, blog, trang web chia sẻ và thông tin sản phẩm. Những Điều khoản này áp dụng cho tất cả các Trang web của INSEE, cả trong hiện tại lẫn trong tương lai. Từ nay trở đi, tất cả các tài liệu thuộc phạm vi bảo vệ của những Điều khoản Sử dụng này sẽ được gọi là "Tài liệu".
INSEE có thể cung cấp những Điều khoản Sử dụng cho hoạt động hoặc chương trình riêng, ví dụ như khi INSEE cung cấp Tài liệu tương tác và/hoặc cho phép Nội dung do Người dùng Tạo ra. Nếu đúng như vậy, trong phạm vi mà những Điều khoản này không trái ngược với Điều khoản Sử dụng của chương trình riêng, các Điều khoản có trong tài liệu này vẫn có đầy đủ hiệu lực.

 

An toàn và Riêng tư

 

Thông tin cá nhân: Thông tin được nộp thông qua biểu mẫu trên Trang web hoặc Tài liệu sẽ được kiểm soát theo Chính sách bảo mật của INSEE.
Tài khoản thành viên, mật khẩu và an toàn: Thỉnh thoảng, INSEE có thể có trang web dành riêng cho một chương trình hoặc hoạt động cụ thể yêu cầu bạn lập tài khoản thành viên và/hoặc mật khẩu cho trang. Trong những trường hợp đó, bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc giữ bí mật mật khẩu và tài khoản của bạn. Hơn thế nữa, bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với bất kỳ mọi hoạt động nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho INSEE khi thấy có hoạt động sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hoạt động nào vi phạm an toàn ở đây. INSEE sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi mất mát bạn có thể phải chịu do ai đó dùng tài khoản hoặc mật khẩu của bạn, cho dù bạn có thể biết hoặc không biết việc này. Tuy nhiên, bạn có thể chịu trách nhiệm pháp lý đối với những mất mát mà INSEE hoặc bên đối tác khác phải chịu do ai đó sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Bạn không được sử dụng tài khoản của bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào, khi không được phép của người chủ tài khoản.

 

Điều khoản Sử dụng

 

Việc sử dụng cá nhân, phi thương mại: Trang web này dành cho mục đích sử dụng cá nhân và mang tính phi thương mại. Trừ khi được xác định hoặc như đã được đề cập trong những Điều kiện này, bạn không được sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền, trưng bày, thực hiện, mô phỏng, phát hành, tạo sản phẩm phát sinh từ đó, chuyển nhượng, hoặc bán bất cứ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ có được từ Tài liệu.
Việc sử dụng không hợp pháp hoặc bị cấm: Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web hoặc Tài liệu vì bất kỳ mục đích trái phép hoặc bị cấm theo những Điều khoản Sử dụng này. Bạn không được:

 • Tải lên, đăng tải, gửi thư điện tử, truyền hay nói cách khác, làm xuất hiện bất kỳ nội dung nào trái phép, gây hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gian dối, phỉ báng, khiếm nhã, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù địch, hoặc mang tính phân biệt chủng tộc, dân tộc hay nói cách khác đáng chê trách.
 • Sử dụng Trang web, Tài liệu, Dịch vụ hoặc hoạt động để "lén lút theo dõi" hay nói cách khác, quấy rối hoặc gây hại cho người khác.
 • Mạo nhận bất kỳ người hoặc pháp thể nào, bao gồm nhưng không giới hạn, là cán bộ của INSEE, người đứng đầu diễn đàn, hướng hướng dẫn hoặc tổ chức, hay phát biểu giả dối, hoặc nói cách khác xuyên tạc quan hệ liên kết của quý vị với một người hoặc pháp thể, hoặc thu thập hay lưu trữ dữ liệu cá nhân về người dùng khác liên quan đến hoạt động hoặc hành vi bị cấm.
 • Giả mạo phần tiêu đề hay nói cách khác sử dụng thông tin nhận dạng để ngụy trang nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào được truyền thông qua Trang web hoặc Tài liệu.
 • Tải lên, đăng tải, gửi thư điện tử, truyền hay nói cách khác, làm xuất hiện bất kỳ nội dung nào mà bạn không có quyền liên hệ theo bất cứ luật lệ hoặc mối quan hệ ủy thác hoặc thông qua ký kết hợp đồng nào (ví dụ thông tin nội bộ, thông tin bí mật và sở hữu độc quyền, được biết hoặc tiết lộ qua quan hệ công việc hoặc theo thỏa thuận không tiết lộ thông tin).
 • Tải lên, đăng tải, gửi thư điện tử, truyền hay nói cách khác, làm xuất hiện bất kỳ nội dung nào vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác ("Quyền") của bất kỳ bên nào.
 • Tải lên, đăng tải, gửi thư điện tử, truyền hay nói cách khác, làm xuất hiện bất kỳ quảng cáo trái phép hoặc không mong muốn, tài liệu quảng cáo, "thư tạp", "thư rác", "thư dây chuyền", "kinh doanh đa cấp" hoặc bất kỳ hình thức gạ gẫm nào khác.
 • Tải lên, đăng tải, gửi thư điện tử, truyền đi hay nói cách khác, làm xuất hiện bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút phần mềm hoặc mã máy tính, tập tin hoặc chương trình được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hay giới hạn chức năng của phần mềm hoặc phần cứng của máy tính và thiết bị thông tin liên lạc.
 • Bạn không được sử dụng Trang web hoặc Tài liệu theo bất kỳ hình thức nào có thể gây tổn hại, vô hiệu hóa, gây quá tải hoặc làm hư hỏng bất kỳ máy chủ nào của INSEE hoặc mạng kết nối , không tuân thủ bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hay quy định của mạng được kết nối đến Trang web hoặc Tài liệu, hay gây cản trở việc sử dụng của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc việc sử dụng các Trang web hay Tài liệu.
 • Bạn không được tìm cách lấy quyền truy cập trái phép vào bất kỳ Trang web, Tài liệu hoặc những tài khoản, hệ thống máy tính, mạng nào khác được kết nối đến bất kỳ máy chủ hoặc Tài liệu nào của INSEE, bằng các phương pháp hack, khai thác mật khẩu, hoặc phương pháp khác, lấy được hoặc tìm cách lấy bất kỳ tài liệu hay thông tin nào thông qua bất kỳ hình thức nào mà không được công khai có chủ đích thông qua Trang web hoặc Tài liệu.
 

Thông báo và Tiết lộ Thông tin

 

Ngoại lệ bảo hành: Tài liệu và Trang web của INSEE được cung cấp bởi Tập đoàn INSEE và/hoặc các công ty con và chi nhánh trực tiếp hoặc gián tiếp của mình ("INSEE") theo dạng dịch vụ cho khách hàng của INSEE, và chỉ dành cho mục đích thông tin. BẠN TUYỆT ĐỐI HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG:

 • BẠN TỰ MÌNH GÁNH CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ TÀI LIỆU VÀ NHỮNG DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP Ở DẠNG "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "NHƯ SẴN CÓ".

 • BẠN TỰ MÌNH QUYẾT ĐỊNH VÀ CHỊU MỌI RỦI RO KHI TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO, HAY NÓI CÁCH KHÁC, CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, VÀ BẠN SẼ LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM DUY NHẤT VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH HOẶC THIẾT BỊ KHÁC CỦA BẠN, HAY VIỆC MẤT MÁT DỮ LIỆU DO TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO NHƯ THẾ.

 • TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, INSEE HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA INSEE KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI DO MẤT MÁT LỢI NHUẬN, GIÁN ĐOẠN CÔNG VIỆC KINH DOANH, MẤT MÁT THÔNG TIN) ĐƯỢC GÂY RA DO VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB HAY TÀI LIỆU, NGAY CẢ KHI INSEE ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY. DO MỘT SỐ PHẠM VI PHÁP LÝ NGHIÊM CẤM VIỆC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NHỮNG THIỆT HẠI MANG TÍNH HỆ QUẢ HOẶC VÔ TÌNH, GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý: BẠN TUYỆT ĐỐI HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG INSEE VÀ NHỮNG NHÀ CẤP PHÉP CHO INSEE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRƯỚC BẠN ĐỐI VỚI:

 • TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, INSEE VÀ/HOẶC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA INSEE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC HỆ QUẢ NÀO, HAY BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO GÂY RA DO VIỆC MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN, CHO DÙ CÓ THUỘC MỘT HOẠT ĐỘNG TRONG HỢP ĐỒNG, TÍNH CẨU THẢ HAY HÀNH ĐỘNG CÓ HẠI KHÁC, GÂY RA DO HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HIỆU QUẢ CỦA BẤT KỲ PHẦN MỀM, TÀI LIỆU, ĐIỀU KHOẢN HOẶC LỖI CUNG CẤP DỊCH VỤ, HOẶC THÔNG TIN SẴN CÓ TRÊN TRANG WEB.

 • BẤT KỲ MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI NÀO BẠN CÓ THỂ PHẢI CHỊU, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI GÂY RA DO SỰ KỲ VỌNG CỦA BẠN VÀO KHẢ NĂNG HOÀN THÀNH, TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC SỰ TỒN TẠI CỦA BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO, HOẶC BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO MÀ INSEE CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ, TÀI LIỆU, TRANG WEB, NỘI DUNG HOẶC DO BẤT KỲ SỰ CHẤM DỨT TẠM THỜI HOẶC VĨNH VIỄN TRONG ĐIỀU KHOẢN CỦA TRANG WEB (HAY BẤT KỲ TÍNH NĂNG NÀO TRONG TRANG WEB); HOẶC NẾU CÓ, SAI SÓT CỦA BẠN KHI KHÔNG GIỮ ĐƯỢC AN TOÀN VÀ BÍ MẬT THÔNG TIN VỀ TÀI KHOẢN HOẶC MẬT KHẨU CỦA BẠN.

 • NHỮNG GIỚI HẠN TRONG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA INSEE NÀY SẼ ÁP DỤNG, CHO DÙ INSEE CÓ ĐƯỢC THÔNG BÁO HOẶC CÓ NHẬN THỨC ĐƯỢC KHẢ NĂNG XẢY RA BẤT KỲ MẤT MÁT NÀO NHƯ THẾ HAY KHÔNG.

Bồi thường: Bạn đồng ý bồi thường và không gây hại đến INSEE và cán bộ, đại lý, nhân viên, đối tác và nhà cấp phép của INSEE qua bất kỳ yêu cầu hoặc khoản tiền đòi bồi thường nào, bao gồm các phí luật sư có cơ sở chứng thực, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc gây ra bởi nội dung bạn nộp, đăng tải, truyền, hoặc nói cách khác, làm xuất hiện thông qua các Trang web hay Tài liệu, việc sử dụng Trang web hoặc Tài liệu của bạn, kết nối của bạn đến Trang web hay Tài liệu, việc bạn vi phạm những Điều khoản Sử dụng này hoặc Điều khoản Sử dụng cụ thể của trang, hay việc bạn vi phạm bất kỳ quyền nào khác.

Tính chính xác và hoàn chỉnh: INSEE không bảo đảm tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của thông tin, văn bản, hình ảnh đồ họa, liên kết hoặc các mục khác có trong Trang web hay Tài liệu.

Thay đổi và cập nhật: INSEE bảo lưu quyền sửa đổi hoặc ngừng việc tiếp tục, tạm thời hay vĩnh viễn, các Trang web hoặc Tài liệu (hay bất kỳ phần nào từ đó) mà có thể hoặc không cần thông báo. INSEE có thể thay đổi Trang web hoặc Tài liệu, hay sản phẩm được mô tả trong đó, vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. INSEE không cam kết cập nhật Trang web hay Tài liệu.

 

Thông báo Liên quan đến Nội dung


Quyền sở hữu: Bạn thừa nhận và đồng ý rằng INSEE sở hữu tất cả các quyền, tư cách và lợi ích pháp lý có trong và đối với Tài liệu cũng như Trang web, bao gồm mọi tên giao dịch của INSEE, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng, tên miền hoặc các tính năng nhãn hiệu đặc trưng khác có trong đó (cho dù những quyền đó có được đăng ký hay không, và cho dù những quyền đó có tồn tại trên thế giới hay không), và rằng chúng được bảo vệ theo các điều khoản trong hiệp ước hoặc luật bản quyền trên toàn thế giới. Bạn không được sao chép, mô phỏng, sửa đổi, phát hành, tải lên, đăng tải, truyền hoặc phân phối chúng theo bất cứ hình thức nào khi không được INSEE cho phép trước bằng văn bản. Trừ trường hợp đã được cung cấp rõ ràng trong tài liệu này, INSEE không cấp bất kỳ quyền rõ ràng hoặc ngụ ý nào cho bạn theo bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu hoặc thông tin bí mật kinh doanh nào.

Nội dung của bên thứ ba: Trang web và Tài liệu có thể chứa nội dung do người dùng hoặc bên thứ ba nộp lên; nội dung như thế sẽ không được INSEE đánh giá, chấp thuận hoặc chứng thực, và chỉ được cung cấp để tạo thuận tiện cho khách hàng và người dùng của INSEE. Trong mọi trường hợp, INSEE sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý theo bất kỳ cách thức nào đối với bất kỳ nội dung nào do bên thứ ba nộp lên hoặc cung cấp, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc sai sót nào, hoặc bất kỳ dạng thiệt hại nào. BẠN TỰ MÌNH QUYẾT ĐỊNH VÀ CHỊU MỌI RỦI RO KHI TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO, HAY NÓI CÁCH KHÁC, CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU, VÀ BẠN SẼ LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM DUY NHẤT VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH HOẶC THIẾT BỊ KHÁC CỦA BẠN HAY VIỆC MẤT MÁT DỮ LIỆU DO TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO NHƯ THẾ. Khi sử dụng, bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá và chịu tất cả các rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba, bao gồm mọi sự tin tưởng về tính chính xác, hoàn chỉnh hoặc tính hữu dụng của nội dung như thế. Tất cả các bài viết đăng lên và việc sử dụng Trang web hoặc Tài liệu đều tuân theo những Điều khoản Sử dụng này, cũng như bất kỳ điều khoản nào dành cho bất kỳ chương trình hoặc trang web cụ thể nào khác.

 

Thông báo Dành riêng cho Tài liệu của INSEE

 

Quyền sử dụng các sách trắng, thông cáo báo chí, bảng dữ liệu, tài liệu kỹ thuật, câu hỏi thường gặp, vân vân ("Tài liệu") do INSEE sở hữu từ các Trang web sẽ được cấp phép, với điều kiện là (1) thông báo bản quyền ở dưới đây xuất hiện trong tất cả các bản sao và rằng cả thông báo bản quyền lẫn thông báo xin phép này cũng xuất hiện, (2) việc sử dụng Tài liệu từ dịch vụ là chỉ dành cho mục đích sử dụng mang tính thông tin và phi thương mại hoặc cá nhân, và sẽ không được sao chép hoặc đăng lên bất kỳ máy tính trong mạng nào, hoặc truyền phát trong bất kỳ phương tiện nào, và (3) không được sửa đổi bất kỳ Tài liệu nào. Các viện giáo dục được cấp phép, ví dụ như K-12, trường đại học, trường cao đẳng công lập/dân lập và trường cao đẳng cộng đồng thuộc bang, có thể tải xuống và sao chép Tài liệu để phân phát trong lớp học. Việc phân phối bên ngoài lớp học cần có giấy phép rõ rằng bằng văn bản. Luật pháp tuyệt đối nghiêm cấm việc sử dụng vì bất kỳ mục đích nào khác, và có thể phải chịu án phạt dân sự hoặc hình sự nghiêm khác khi vi phạm. Những người vi phạm sẽ bị truy tố theo mức độ tối đa có thể có.

Tài liệu được xác định ở trên không bao gồm thiết kế hoặc bố cục trình bày của Trang web hay bất kỳ trang web nào khác do INSEE sở hữu, điều hành, cấp phép hoặc kiểm soát. Các yếu tố của Trang web được bảo vệ theo diện mạo sản phẩm, thương hiệu, luật cạnh tranh gian lận và các luật lệ khác, và có thể không được sao chép hoặc mô phỏng toàn phần hoặc một phần. Không được phép sao chép hoặc truyền lại biểu trưng, đồ họa, âm thanh hoặc hình ảnh từ bất kỳ Trang web nào, trừ khi được INSEE cho phép rõ ràng.

INSEE KHÔNG TUYÊN BỐ VỀ TÍNH THÍCH HỢP CỦA THÔNG TIN CÓ TRONG TÀI LIỆU VÀ HÌNH ẢNH ĐỒ HỌA LIÊN QUAN ĐƯỢC PHÁT HÀNH TRÊN TRANG WEB ĐỐI VỚI BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO. TẤT CẢ NHỮNG TÀI LIỆU VÀ HÌNH ẢNH ĐỒ HỌA LIÊN QUAN NHƯ THẾ ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẤT CỨ DẠNG BẢO HÀNH NÀO. DO VẬY, INSEE KHƯỚC TỪ TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ THÔNG TIN NÀY, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN BÁN ĐƯỢC HÀNG, CHO DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY THEO PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH, TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TƯ CÁCH VÀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM QUYỀN. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, INSEE VÀ/HOẶC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA INSEE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC HỆ QUẢ NÀO, HAY BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO GÂY RA DO VIỆC MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN, CHO DÙ CÓ THUỘC MỘT HOẠT ĐỘNG TRONG HỢP ĐỒNG, TÍNH CẨU THẢ HAY HÀNH ĐỘNG CÓ HẠI KHÁC, GÂY RA DO HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HIỆU QUẢ CỦA THÔNG TIN SẴN CÓ TỪ DỊCH VỤ.

TÀI LIỆU VÀ HÌNH ẢNH ĐỒ HỌA LIÊN QUAN ĐƯỢC PHÁT HÀNH TRÊN TRANG WEB CÓ THỂ BAO GỒM THÔNG TIN KỸ THUẬT KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC LỖI IN ẤN. THÔNG TIN SẼ ĐƯỢC ĐỊNH KỲ THAY ĐỔI TRONG TÀI LIỆU NÀY. INSEE CÓ THỂ CẢI TIẾN VÀ/HOẶC THAY ĐỔI SẢN PHẨM VÀ/HOẶC CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC MÔ TẢ VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO.

 

Nội dung do Người dùng Nộp

 

Định nghĩa: Nội dung do người dùng nộp có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin đăng ký của người dùng, thông tin tham gia, chia sẻ công khai, đăng bài viết, tải lên, liên kết, tải xuống và truyền, xem, ghi blog, nhận xét, phòng chat, bảng thông báo và tham gia diễn đàn, hoặc nộp hay truyền nội dung, bao gồm, nhưng không giới hạn, đồ họa, hình ảnh nghệ thuật, phần mềm, mã, dữ liệu, văn bản, viđêô, âm thanh, ý kiến, mô tả, vân vân ("Nội dung Người dùng") trên bất kỳ Trang web nào của INSEE. Nội dung do người dùng nộp lên từ giờ sẽ được ám chỉ đến "Nội dung Người dùng".

Không xác thực: INSEE không xác thực bất kỳ Nội dung Người dùng nào hoặc bất kỳ ý kiến, lời đề cử hay lời khuyên nào được diễn đạt trong đó, và INSEE tuyệt đối khước từ bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý về Nội dung Người dùng nộp lên. INSEE không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Trang web của INSEE, và INSEE sẽ xóa Nội dung Người dùng nếu được thông báo đúng rằng nội dung đã nộp lên đó vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, theo các điều khoản DMCA. INSEE bảo lưu quyền xóa Nội dung Người dùng theo ý kiến của riêng mình và không cần thông báo trước.

Quyền sở hữu: INSEE không yêu cầu quyền sở hữu của bất kỳ Nội dung Người dùng nào được nộp lên, đăng tải, truyền, khả dụng hóa hay hiển thị trên, hoặc thông qua, Trang web hay Tài liệu, bao gồm, nhưng không giới hạn, dữ liệu, văn bản, âm thanh, hình ảnh, biểu đồ, phần mềm, mã, thông tin, đồ họa hoặc mô tả trên Trang web hay Tài liệu. Trừ khi được thỏa thuận bằng văn bản theo cách khác, nếu không thì sẽ không có bồi thường cho Nội dung Người dùng. INSEE không có nghĩa vụ đăng hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung Người dùng nào đã được nộp lên. Trừ khi được thỏa thuận bằng văn bản với người đại diện của INSEE theo cách khác, còn nếu không thì bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc thông tin liên lạc khác mà quý vị truyền hay đăng lên Trang web sẽ được coi là không mang tính bí mật và không độc quyền sở hữu.
Giấy phép: Trừ khi được nêu rõ trên Trang web hoặc trong các điều khoản và điều kiện của hoạt động, còn nếu không thì khi đăng tải, hiển thị, tải lên, nhập liệu, cung cấp hoặc nộp nội dung người dùng, quý vị cấp cho INSEE, những người được cấp phép con và người dùng Trang web một giấy phép vĩnh viễn, không thể bãi bỏ và hoàn toàn có thể cấp phép con để sử dụng trên toàn thế giới, giấy phép không cần trả tiền bản quyền và không mang tính ngoại trừ, để sử dụng, phân phối, sao chép, sửa đổi, phỏng theo, phát hành, dịch, thực hiện công khai và hiển thị công khai Nội dung Người dùng (toàn phần hay một phần), và để kết hợp Nội dung Người dùng đó vào trong các sản phẩm khác trong bất kỳ định dạng hoặc phương tiện nào hiện được biết đến hoặc được phát triển sau này, vì bất kỳ hoặc mọi mục đích thương mại hoặc phi thương mại.

Mã người dùng đã nộp: Bất kỳ mã nào người dùng đã nộp hoặc tài liệu nào đã đăng trên trang web của INSEE đều được cung cấp theo giấy phép từ người nộp, và phải được sử dụng hoặc tải xuống theo bất kỳ điều khoản cấp phép nào đã xác định. INSEE không chịu trách nhiệm về mã người dùng đã nộp hoặc không bảo đảm mã sẽ hoạt động đúng.

Bảo đảm và tuyên bố: Khi đăng hoặc nộp Nội dung Người dùng, quý vị bảo đảm và tuyên bố rằng quý vị sở hữu hoặc nói cách khác, kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung quý vị đã nộp, bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các quyền cần thiết để quý vị cung cấp, đăng tải, tải lên, nhập liệu hoặc nộp Nội dung Người dùng. Trong phạm vi mà Nội dung Người dùng đã nộp có chứa hình ảnh, đồ họa hoặc biểu trưng đại diện toàn phần hoặc một phần ("Hình ảnh), quý vị bảo đảm và tuyên bố rằng (a) quý vị là chủ bản quyền của Hình ảnh đó, hoặc rằng chủ bản quyền của Hình ảnh đó đã cho phép quý vị sử dụng Hình ảnh đó hay bất kỳ nội dung và/hoặc hình ảnh được chứa trong Hình ảnh đó phù hợp với cách thức và mục đích sử dụng của quý vị, và như đã được cho phép theo những Điều khoản Sử dụng này và theo Tài liệu, (b) quý vị có các quyền cần thiết để cấp phép và cấp phép con đã mô tả trong những Điều khoản Sử dụng này, và (c) rằng mỗi người được mô tả trong Hình ảnh đó, nếu có, đều đồng ý với việc sử dụng Hình ảnh như đã được đặt ra trước đây trong các Điều khoản Sử dụng này.

Điều chỉnh hoặc sàng lọc trước: Quý vị chấp nhận rằng INSEE có thể hoặc không thể điều chỉnh hay sàng lọc trước Nội dung Người dùng. INSEE và những người chỉ định của INSEE bảo lưu quyền, theo tự ý của INSEE, sàng lọc trước, từ chối hoặc xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào khỏi Trang web hoặc Tài liệu của INSEE. Tuy nhiên, INSEE sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến nội dung của bất kỳ Nội dung Người dùng nào như thế, cho dù xảy ra theo luật bản quyền, luật phỉ báng, quyền riêng tư, luật về hành vi khiêu dâm hay theo luật khác. INSEE sẽ có quyền xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào vi phạm những Điều khoản Sử dụng này, mà không bị giới hạn về những điều đã nhắc đến ở trên.

 

Liên kết đến các Trang web hoặc Tài liệu Khác

 

Các trang web được liên kết không nằm trong tầm kiểm soát của INSEE và INSEE không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang được liên kết nào, hoặc bất kỳ liên kết nào được chứa trong một trang được liên kết. INSEE bảo lưu quyền chấm dứt bất kỳ liên kết hoặc chương trình liên kết nào, vào bất cứ lúc nào. INSEE không xác thực các công ty hoặc sản phẩm có liên kết đến, và bảo lưu quyền thông báo những thông tin đó trên trang web của INSEE. Nếu quý vị quyết định truy cập vào bất kỳ trang web nào của bên thứ ba được liên kết đến Trang Vững Xây Cuộc Sống này, quý vị hoàn toàn chịu mọi rủi ro khi làm như vậy.